ჰამბურგის უნივერსიტეტის ოფიციალური წერილი გიორგი ნიორაძეს