მიხეილ ჯაჯანიძის - საქართველოს რკინიგზის თანამშრომლის პირადობის საბუთი.
მარია ჰერცფელდი-ჯაჯანიძის რეაბილიტაციის ცნობა