როზა ჰერცფელდი - მარია ჰერცფელდის დედა
როზა ჰერცფელდი, მარია ჰერცფელდის დედა