ლანა ნუცუბიძის პირადი ჩანაწერები მშობლებისა და ოჯახის წევრების შესახებ
პირადი წერილი
ლიუდმილა დემჩინსკაია-ნუცუბიძის ავტო ბიოგრაფია
ცნობა ლიუდმილა-ნუცუბიძის წინააღმდეგ საქმის წარმოების შეწყვეტის შესახებ
გალაქტიონ ნუცუბიძისა და ლიუდმილა დემჩინსკაიას ქორწინების მოწმობა
საბჭოთა კავშირის მთავარი პროკურატურის პასუხი ლიუდმილა ნუცუბიძის მოთხოვნაზე
გალაქტიონ ნუცუბიძის რეაბილიტაციის ცნობა
ლიუდმილა ნუცუბიძის მოთხოვნა მეუღლის, გალაქტიონ ნუცუბიძის დოკუმენტების გამოთხოვის შესახებ
საარქივო ცნობა გალაქტიონ ნუცუბიძის სამუშაო ადგილების და თარიღების შესახებ
ცნობა გალაქტიონ ნუცუბიძის სამუშაო ადგილის შესახებ