მარცხნივ - ბეტა ებშტაინი
მარჯვნიდან მეორე - ბეტა ებშტაინი უცნობ ჯგუფთან ერთად.
მარჯვნიდან პირველი - ბეტა ებშტაინი
მარჯვნიდან მეორე - ბეტა ებშტაინი უცნობ ჯგუფთან ერთად.
მარჯვნიდან პირველი - ბეტა ებშტაინი უცნობ ქალთა ჯგუფთან ერთად.
მარცხნიდან პირველი - ემანუელ მოშიაშვილი, მარცხნიდან მესამე - ბეტა ებშტაინი, უცნობ ჯგუფთან.
მარცხნივ - ემანუელ მოშიაშვილი და მისი მეუღლე ბეტა ებშტაინი, უცნობ ჯგუფთან ერთად.
მარცხნიდან პირველი - ემანუელ მოშიაშვილი და მისი მეუღლე ბეტა ებშტაინი, უცნობ ჯგუფთან ერთად
მარჯვნიდან - ემანუელ მოშიაშვილი და მისი მეუღლე ბეტა ებშტაინი, უცნობ ჯგუფთან ერთად.
მარჯვნიდან მესამე - ემანუელ მოშიაშვილი და მისი მეუღლე ბეტა ებშტაინი, დამსვენებელთა უცნობ ჯგუფთან ერთად.