ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტის ბუღალტერია. მარჯვნივ ზის ბუღალტერი ალმა გიორგობიანი, ხოლო მარცხნივ ოთარ
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტი. მარცხნიდან: 1. ფიზიკის კათედრის გამგე, დოცენტი კაკო სულავა, რექტორი, ფილოლოგიის პროფესორი კოსტა მეძველია 4. დგას ფიზიკოსი შალვა გობეჯიშვილი 5. გეოგრაფი, მოყვარული ფოტოგრაფი დავით დვალი 7. ქიმიკოსი ლუბა უკლება 8. ფიზიოლოგი ალექსანდრე გოცირიძე
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტის ფიზიკის ლაბორატორია. მარცხნივ დგას ფიზიკოსი ლუბა ხაჟალია
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტი. ცენტრში დგას ისტორიის დოცენტი შალვა აბრამიძე
ბიოლოგიის კათედრის სხდომა ქუთაისის პედაგოგიურ ინსტიტუტში. შუაში დგას დოცენტი გიორგი კოკოჩაშვილი. მარცხენა რიგში სხედან: 2. მედეა ფირცხალაიშვილი 3. დოცენტი ვანო გოშხეთელიანი 4. დოცენტი დავით ხეცურიანი 5. პროფესორი ნინო მანგალაძე. მარჯვენა რიგში სხედან: 1. ქსენია კოკოჩაშვილი 2. ქუთათელაძე
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტი
ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. მარჯვნიდან დგანან: 1. ინსტიტუტის რექტორი ნოდარ ვალიშვილი 2. საქართველოს სსრ განათლების მინისტრი აკადემიკოსი გიორგი ჯიბლაძე 3. ქალაქკომის მდივანი ნუგზარ დომენტის ძე რუხაძე
ქუთაისი. პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. მარცხნიდან: 2. ინსტიტუტის რექტორი ნოდარ ვალიშვილი 3. საქართველოს სსრ განათლების მინისტრი აკადემიკოსი გიორგი ჯიბლაძე და მოსკოველი სტუმრები
ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. ცენტრში დგას ინსტიტუტის რექტორი ნოდარ ვალიშვილი
საკავშირო აკადემიკოსი ბორის ზახარჩენია კითხულობს ლექციას ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტის 43ე აუდიტორიაში