მარია ჰერცფელდი-ჯაჯანიძე ( მარჯვნიდან პირველი), ილიკო ქურდიანი (არქიტექტორ არჩილ ქურდიანის ძმა) ( მარჯვნიდან მეორე)
მარია ჰერცფელდი-ჯაჯანიძე ( მარჯვნიდან მეორე), რაფო ნიჟარაძე ( მარცხნიდან პირველი), მისი ცოლი შარლოტე ნიჟარაძე ( მარცხნიდან მეორე), ლენი თოფურიძე ( შუაში), გრეთე ( მარჯვნიდან პირველი)
(მარჯვნიდან მარცხნივ) გრეთე, მარია ჰერცფელდი-ჯაჯანიძე , ლენი თოფურიძე, შარლოტე და რაფო ნიჟარაძეები