სტუდენტთა ჯგუფი, მათ შორის ცენტრში რიჩარდ ჩხეიძის მეუღლე ზინა