ზოოტექნიკოსთა 1932 წლის კურსდამთავრებულთა შეხვედრების მონაწილენი