უცნობ ქალთა ჯგუფი, მარცხნიდან პირველი რიჩარდ ჩხეიძის მეუღლე ზინა