თენგიზ კუპრაშვილი უცნობ ქალთან ერთად.
პროფესორი კოტე წერეთელი, მეუღლესთან ლეილასთან (მარცხნიდან პირველი) და თინა ყაუხჩიშვლთან ერთად