დავით ასათიანი მეუღლესთან ერთად
მარია ჰერცფელდი-ჯაჯანიძე მამასთან, რობერტთან და დასთან, ალისასთან ერთად.
მარია ჰერცფელდი-ჯაჯანიძე (მარჯვნივ ზემოთ), ალისა (ალია) ჰერცფელდი ( ქვემოთ მარჯვნივ) და მათი დეიდა ლილია
კონსტანტინე (კოტე) ვაჩნაძე მეუღლესთან - ქეთევან მიხეილის ასულ სულხანიშვილთან და შვილებთან - მარიამთან და ელენესთან ერთად.