ВСЕМИРНАЯ ВЫСТАВКА В БРЮССЕЛЕ И ПОСЕЩЕНИЕ НЕКОТОРЫХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ
გალაქტიონ ნუცუბიძის რებილიტაციის ცნობა
საქართველოს სსრ კულტურის სამინისტროს ხალხური შემოქმედების რესპუბლიკური სახლის დირექტორის - ჩირინაშვილის წერილი აკაკი ბიძინაშვილისადმი, ცნობების მიწოდების თხოვნით მისი შემოქმედების და საჭიროებების შესახებ.