ევგენი წულაძისა და თინა კაიშაურის ქორწინების მოწმობა
საფრანგეთიდან ჩამოსული როჟე ტურიაშვილისა და მისი მეუღლის დახვედრისადმი მიძღვნილი სტატია
თინა კაიშაურის შრომის წიგნაკი