პირადი წერილი
საბჭოთა კავშირის მთავარი პროკურატურის პასუხი ლიუდმილა ნუცუბიძის მოთხოვნაზე
გალაქტიონ ნუცუბიძისა და ლიუდმილა დემჩინსკაიას ქორწინების მოწმობა
საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური პროკურატის მიერ ლიუდმილა ნუცუბიძის სახელზე შედგენილი დოკუმენტი
ლიუდმილა დემჩინსკაია-ნუცუბიძის ავტო ბიოგრაფია
საარქივო ცნობა გალაქტიონ ნუცუბიძის სამუშაო ადგილების და თარიღების შესახებ
გალაქტიონ ნუცუბიძის რეაბილიტაციის ცნობა
ცნობა გალაქტიონ ნუცუბიძის შესახებ
ლანა ნუცუბიძის პირადი ჩანაწერები მშობლებისა და ოჯახის წევრების შესახებ
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საარქივო ცნობა გალაქტიონ ნუცუბიძის დაპატიმრებებისა და რეაბილიტაციის შესახებ