სტატია ანაკლიაში საბავშვო კურორტის მშენებლობის შესახებ. სტატიაში მოხსენიებულია და ფოტოზე ფიგურირებს - ანრიდ (ბუჭა) სანაია, რომელიც დირგლად მუშაობდა მშენებლობაზე.