ნინო ვაშაკიძე-ციციშვილის მოგონება ვაჟა-ფშაველას უკანასკნელი დღეების შესახებ.
ნინო ვაშაკიძე-ციციშვილის მოგონება ვაჟა-ფშაველას სიცოცხლის უკანასკნელი ხანების შესახებ.