მიღების თარიღი : 2017-10-09       გამოქვეყნების თარიღი : 2017-12-01       კონტრიბუტორი : ირაკლი ხვადაგიანი
პერესტროიკის იდეების პრეზენტაცია
დოკუმენტი : 23 | კოლექციაზე მუშაობდა : ქეთი კურტანიძე, ირაკლი ხვადაგიანი

კოლექციაში წარმოდგენილია სლაიდ-შოუ, რომელიც განმარტავს მიხეილ გორბაჩოვის "გარდაქმნის" კურსის ძირითად იდეებს პარტიულ, შიდა-სახელმწიფო და საგარეო საკითხებში.