მიღების თარიღი : 2020-06-19       გამოქვეყნების თარიღი : 2020-09-08       კონტრიბუტორი : ირაკლი ხვადაგიანი
გიორგი ნიორაძის კოლექცია
დოკუმენტი : 35 | კოლექციაზე მუშაობდა : ქეთი კურტანიძე, ირაკლი ხვადაგიანი

კოლექციაში წარმოდგენილია ქართული არქოლოგიის ფუძემდებლისა და პედაგოგის, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის, გიორგი ნიორაძის პირადი არქივის ფრაგმენტი.

გიორგი ნიორაძე 1922-1924 წლებში სწავლობდა ბერლინისა და ჰამბურგის უნივერსიტეტებში, სადაც მიიღო არქეოლოგის კვალიფიკაცია. 1925 წლიდან საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში იყო არქოლოგიისა და ეთნოგრაფიის განყოფილების გამგე. 1935 წლიდან დაინიშნა საქართველოს არქეოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორად. მისი გამოკვლევები ეძღვნება ქართველების, ოსების, ციმბირისა და კავკასიის ხალხთა ყოფა-ცხოვრებას, რელიგიას, კულტურისა და ისტორიის საკითხებს. გიორგი ნიორაძემ გამოიკვლია აღმოსავლურ-ქართული ბრინჯაოს კულტურის თავისებურება, შეისწავლა დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს არქოლოგიური ძეგლები.


პირადი წერილი
პირადი წერილი
პირადი წერილი
საფოსტო ბარათი და პირადი წერილი (გიორგი ნიორაძეს, დისგან ბაბო ნიორაძისგან)
საფოსტო ბარათი და პირადი წერილი
პროფესორ მაქს შმიდტის წერილი
საფოსტო ბარათი და პირადი წერილი
დოკუმენტი გიორგი ნიორაძის შესახებ
დაზიანებული დოკუმენტი
საფოსტო ბარათი და პირადი წერილი