მიღების თარიღი : 2013-10-15       გამოქვეყნების თარიღი : 2018-04-24       კონტრიბუტორი : ბიძინა ვახვახიშვილი
ბიძინა ვახვახიშვილის კოლექცია
დოკუმენტი : 6 | კოლექციაზე მუშაობდა : მაგდა გზირიშვილი, ირაკლი ხვადაგიანი, ანა მარგველაშვილი

კოლექციაში წარმოდგენილია ვახვახიშვილების საოჯახო არქივის რამდენიმე დოკუმენტი.

თელავი. ვახვახიშვილების ციხე-გალავნის ხედი.
ლიზა ვახვახიშვილი საკუთარი სახლის კართან, თელავი, ნადიკვრის ქუჩა.
გიორგი ქადაგიძე
ადამ ბობღიაშვილი (ადამ ალვანელი).
მიხეილ (ფანცალე) იმედიძე
არჩილ კიტოშვილი