მიღების თარიღი : 2012-02-26       გამოქვეყნების თარიღი : 2019-08-01       კონტრიბუტორი : თინათინ გიორგაძე
თინათინ გიორგაძის კოლექცია
დოკუმენტი : 4 | კოლექციაზე მუშაობდა : ირაკლი ხვადაგიანი, მაგდა გზირიშვილი, ქეთი კურტანიძე

კოლექციაში გაერთიანებულია თინათინ გიორგაძის საოჯახო დოკუმენტები, რომლებიც მამის, რეპრესირებული - ნესტორ გიორგაძის ცხოვრებას.

ნესტორ გიორგაძე (მარჯვნიდან პირველი) ამხანაგებთან ერთად.
ნესტორ გიორგაძე.
ნესტორ გიორგაძე (დგას მესამე რიგში, მარცხნიდან მესამე) ამხანაგებთან ერთად.