მიღების თარიღი : 2011-05-12       გამოქვეყნების თარიღი : 2018-04-03       კონტრიბუტორი :
ირაკლი ციციშვილის კოლექცია
დოკუმენტი : 22 | კოლექციაზე მუშაობდა :

კოლექციაში თავმოყრილია ირაკლი ციციშვილის რეპრესირებულ ნათესავებსა და სხვა საზოგადო მოღვაწეებთან დაკავშირებული დოკუმენტები.

ასპირანტების ჯგუფური ფოტო, მათ შორის: თამარ წერეთელი, ეთერ ონიაშვილი, ვლადიმერ თოხაძე, ირაკლი ჯუღელი და სხვები
უცნობი ჯგუფური ფოტო, მათ შორის ვახტანგ ვაჩნაძე