მიღების თარიღი : 2011-05-12       გამოქვეყნების თარიღი : 2018-04-03       კონტრიბუტორი :
ირაკლი ციციშვილის კოლექცია
დოკუმენტი : 22 | კოლექციაზე მუშაობდა :

კოლექციაში თავმოყრილია ირაკლი ციციშვილის რეპრესირებულ ნათესავებსა და სხვა საზოგადო მოღვაწეებთან დაკავშირებული დოკუმენტები.

გენერალ მიხეილ ირაკლის (ერეკლეს) ძე ციციშვილის პორტრეტი ჩარჩოს გარეშე.
ირაკლი (ერეკლე) ციციშვილის, მიხეილ ციციშვილის მამის სტუდიური ფოტო.
გენერალ მიხეილ ირაკლის (ერეკლეს) ძე ციციშვილის პორტრეტი ჩარჩოში
გენერალ მიხეილ ირაკლის (ერეკლეს) ძე ციციშვილის პორტრეტი.
ილია მიხეილის ძე ციციშვილი
ციციშვილების ოჯახის ჯგუფური ფოტო. მარცხნიდან: დარია ვაჩნაძე-ციციშვილი, ილია ციციშვილი, დავით ციციშვილი
უცნობი პორტრეტები
უცნობი ჯგუფური ფოტო