მიღების თარიღი : 2010-12-10       გამოქვეყნების თარიღი : 2019-06-19       კონტრიბუტორი : მედეა არჩვაძე
მედეა არჩვაძის კოლექცია

კოლექცია აერთიანებს მედეა არჩვაძის პირად საოჯახო ფოტო არქივს

უცნობი ჯგუფი, მათ შორის პავლე არჩვაძე
უცნობ სამხედროთა ჯგუფი, მათ შორის, პავლე არჩვაძე
პავლე არჩვაძე (შუაში) ორ უცნობ სამხედროსთან ერთად
პავლე არჩვაძე
კონსტანტინე არჩვაძე
ნინო ქერაშვილი და თამარ არჩვაძე მგალობლიშვილი ვაჟთან, პავლე არჩვაძესთან ერთად
კონსტანტინე არჩვაძე ვაჟიშვილთან, პავლესთან ერთად
გიორგი პავლეს ძე არჩვაძე და მანუშა ოდიშარია
უცნობ სამხედროთა ჯგუფი, მათ შორის პავლე არჩვაძე
კონსტანტინე არჩვაძე და ნინო ალექსანდრეს ასული ქერაშვილი