ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
თენგიზ კუპრაშვილი (მარჯვნივ პირველი), უცნობ სამხედროებთან ერთად, ტყეში სადილობისას.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარცხნივ), უცნობ სამხედროსთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარჯვნივ), ორ უცნობ სამხედროსთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარჯვნივ) უცნობ სამხედროსთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი (ცენტრში) უცნობ სამხედროებთან ერთად.
უცნობი სამხედრო პირი.
უცნობი ახალგაზრდა მამაკაცი, სამხედრო ფორმით.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარჯვნიდან მეორე) უცნობ მამაკაცებთან ერთად.
უცნობი ახალგაზრდა სამხედრო პირი.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარცხნივ), უცნობ სამხედროსთან ერთად.