უცნობი სამხედრო პირი.
უცნობი ფოტო.
კრიმონ გაგნიძე.