ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
უცნობი სამხედრო პირები.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარცხნივ), ორ უცნობ სამხედროსთან ერთად.
უცნობი ახალგაზრდა სამხედრო პირი.
უცნობ სამხედროთა ჯგუფი. თენგიზ კუპრაშვილი (პირველ რიგში, ცენტრში).
თენგიზ კუპრაშვილი (მარჯვნივ), უცნობ სამხედროსთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარჯვნივ), უცნობ სამხედრო პირთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარჯვნივ პირველი), უცნობ სამხედროებთან ერთად, ტყეში სადილობისას.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარცხნივ), უცნობ სამხედროსთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარჯვნივ), ორ უცნობ სამხედროსთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარჯვნივ) უცნობ სამხედროსთან ერთად.