ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
აფხაძეების ოჯახი. მარცხნიდან: ავთანდილ აფხაძე, ზინა აფხაძე, ლენა აფხაძე და ნადია ნესტორის ასული კუჭუხიძე.
გადასახლებულთა ჯგუფი მაგადანში .
აჯოიანების ოჯახი , სასაფლაოზე.
შუშანიკა გიორგაძე შვილების გლოვისას.
გიორგი მუმლაძე (დგას მეორე რიგში, მარცხნიდან პირველი) გადასახლებულ და ადგილობრვი მოქალაქეებთან ერთად უზბეკეთში.
გიორგი მუმლაძე (დგას მეორე რიგში, მარცხნიდან მესამე) გადასახლებულ და ადგილობრვი მოქალაქეებთან ერთად უზბეკეთში.
ნოშრევან და შუშანიკა გიორგაძეები შვილების საფლავთან.