აჯოიანების ოჯახი , სასაფლაოზე.
სედა აჯოიანი (მარცხნივ) მეგობართან ერთად.
მარია ჰერცფელდის ნაქარგობა, გადასახლებაში.