ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
მოსავლის აღება შირაქში
კალოს მზადება
ნამჯის დაგვინვა
სამუშაო დანადგარები ყანაში
შირაქის კალოზე
გიორგი სულაშვილი (მარცხნივ), უცნობ მამაკაცთან ერთად, შესვენებაზე
შესვენება მოსავლის აღების დროს
გიო სულაშვილი - საველე კალოს დარაჯი
კონბაინერები შესვენების დროს
მოსავლის აღების დროს შირაქში