ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
გაზეთი "24 საათი", 26 სექტემბერი, ოთხშაბათი, 2007 წელი, #218, გვ.A15
გოეთეს საზოგადოების საქართველოს განყოფილების სხდომების დღის წესრიგი
მოწვევის ბარათი ოთარ ჯინორიას დაბადების 70 წლისთავისადმი მიძღვნილ სამეცნიერო კონფერენციაზე
წერილი დოქტ.პროფ. კარლ ჰაინც ჰაანს
რეცენზია
გოეთეს დღეები თბილისში გაზეთი "Tbilisser Zeitung", გვ. 2
გოეთეს საერთაშორისო საზოგადოების თბილისის განყოფილების 1976-78 წლის მუშაობის ანგარიში