ემმა აუგსტი
ტანტე ლიდას წერილი ირინა ცინცაძეს.
მარგარიტა ჰენინგის ზეპირი ისტორია.
ემილია გაბრიელის ზეპირი ისტორია
დიანა კესნერის ზეპირი ისტორია
იულიანა ფახტის ზეპირი ისტორია