დიანა კესნერის ზეპირი ისტორია
ემმა აუგსტი
ტანტე ლიდას წერილი ირინა ცინცაძეს.
ირინა ცინცაძის გერმანულის საშინაო დავალების რვეული
მარგარიტა ჰენინგის ზეპირი ისტორია.