რამბულეს ჯიშის ცხვრები სარწყულებელთან, ყირიმის სტეპში.
ზაქარია (შაქრო) ჯაფარიძე (მარცხნიდან პირველი).
გუგული ჯანჯღავა (ზინაიდა ჯანჯღავას ძმა) ყირიმში, "მერცხლის ბუდესთან".