გუგული ჯანჯღავა (ზინაიდა ჯანჯღავას ძმა) ყირიმში, "მერცხლის ბუდესთან".
ზაქარია (შაქრო) ჯაფარიძე (მარცხნიდან პირველი).
რამბულეს ჯიშის ცხვრები სარწყულებელთან, ყირიმის სტეპში.