გრიგოლ ბარკალაია ვაჟთან, ოტტო ბარკალაიასთან ერთად
გრიგოლ ბარკალაია, ვაჟთან - ოტტო ბარკალაიასთან ერთად.