თენგიზ კუპრაშვილი.
უცნობ სამხედრო პირთა ჯგუფი.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარცხნივ), უცნობ სამხედროსთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი (ცენტრში, მრგვალი ქუდით) უცნობ ახალგაზრდა სამხედროებთან ერთად, ტანკის ფონზე.
ორი უცნობი სამხედრო პირი.
უცნობი ფოტო.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარცხნიდან მესამე) , უცნობ ახალგაზრდა სამხედროებთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარცხნივ) უცხო სამხედრო პირთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარცხნივ), უცნობ სამხედროებთან ერთად ტყის ფონზე.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარცხნივ), ორ უცნობ სამხედროსთან ერთად.