ფოტო მაგადანში გადასახლებიდან - მარჯვნიდან პირველი ნინა ღვინიაშვილი
გადასახლებულთა ჯგუფი მაგადანში .
ნინა ღვინიაშვილი გადასახლებაში.
ნინა ღვინიაშვილი გადასახლებაში.