ვერა ჯაფარიძის დედა (მარჯვნიდან პირველი) - ქსენია კანდელაკი, მამა - მიხაკო კანდელაკი, ძმა - კონსტანტინე კანდელაკი.
მარცხნიდან პირველი - ქსენია მიხაკოს ასული კანდელაკი (სილიბისტრო იაშვილის მეუღლე) მარჯვნიდან პირველი - კონსტანტინე მიხაკოს ძე კანდელაკი (ქუთაისის უსინათლოთა საზოგადოების თავმჯდომარე)