ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტის გეოგრაფიის კათედრა. უკანა რიგში, მარცხნივ ზის გეოგრაფი, ლაბორანტი არჩილ არჯევანიძე, ხოლო მარჯვნივ გეოგრაფი, მოყვარული ფოტოგრაფი დავით დვალი
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტი. მარცხნიდან: 1. ფიზიკის კათედრის გამგე, დოცენტი კაკო სულავა, რექტორი, ფილოლოგიის პროფესორი კოსტა მეძველია 4. დგას ფიზიკოსი შალვა გობეჯიშვილი 5. გეოგრაფი, მოყვარული ფოტოგრაფი დავით დვალი 7. ქიმიკოსი ლუბა უკლება 8. ფიზიოლოგი ალექსანდრე გოცირიძე
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტის ფიზიკის ლაბორატორია. მარცხნივ დგას ფიზიკოსი ლუბა ხაჟალია
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტი. ცენტრში დგას ისტორიის დოცენტი შალვა აბრამიძე
ბიოლოგიის კათედრის სხდომა ქუთაისის პედაგოგიურ ინსტიტუტში. შუაში დგას დოცენტი გიორგი კოკოჩაშვილი. მარცხენა რიგში სხედან: 2. მედეა ფირცხალაიშვილი 3. დოცენტი ვანო გოშხეთელიანი 4. დოცენტი დავით ხეცურიანი 5. პროფესორი ნინო მანგალაძე. მარჯვენა რიგში სხედან: 1. ქსენია კოკოჩაშვილი 2. ქუთათელაძე
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტის ბუღალტერია. მარჯვნივ ზის ბუღალტერი ალმა გიორგობიანი, ხოლო მარცხნივ ოთარ
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტი
გეოგრაფიის ლექტორი, მოყვარული ფოტოგრაფი დავით დვალი სტუდენტებთან ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტის მეტეოსადგურზე
გეოგრაფიის კათედრის სხდომა ქუთაისის პედაგოგიურ ინსტიტუტში. ცენტრში დგას პროფესორი გრიგოლ დევდარიანი. მარჯვენა რიგში სხედან: 2. სიმონ გვილავა 3. ალიმ თვალთვაძე. მარცხენა პირველ რიგში სხედან: 4. კვინიკაძე, მეორე რიგში: 4. გეოგრაფი და მოყვარული ფოტოგრაფი დავით დვალი
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტი