კალოს მზადება
,,კალოზე"
მოსავლის აღება შირაქში
ცაცო გონაშვილი - ავტომძღოლი
ტასიკო კიკოლაშვილი - სატრაქტორო ბრიგადის პურის მცხობელი
მოსავლის აღება
სატრაქტორო ბრიგადის თანამშრომლები
სატრაქტორო ბრიგადის მზარეული - ხვთისო პოპიაშვილი
ილო სულაშვილი (,,სოფლის მახარობელი")
ნინო სეფიაშვილი