თენგიზ კუპრაშვილი (ცენტრში), უცნობ ახალგაზრდა სამხედროებთან ერთად.
უცნობი ახალგაზრდა სამხედრო პირი.
თენგიზ კუპრაშვილი(მარჯვნივ) უცნობ სამხედროსთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი.
თენგიზ კუპრაშვილი.