ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
სოფელ გამარჯვების კულტურის სახლის შენობა
თიკო ღვინიაშვილი, მეუღლესთან - გლებ ტიხოვთან ერთად
თიკო, ოთარ, გულიზარ და ნინო ღვინიაშვილები
გადასახლებულთა ჯგუფი მაგადანში .
უცნობი ფოტო
მარო ტატანაშვილი (ზედა რიგში მარცხნიდან პირველი) უცნობ ჯგუფთან ერთად
მარო ტატანაშვილი (ცენტრში) უცნობ ქალთა ჯგუფთან ერთად
მარო ტატანაშვილი (ქვედა რიგში მარჯვნიდან პირველი) უცნობ ჯგუფთან ერთად
მარო ტატანაშვილი (ქვედა რიგში მარჯვნიდან მეორე) უცნობ ჯგუფთან ერთად
მარო ტატანაშვილი (ცენტრში) უცნობ ჯგუფთან ერთად