კონბაინერები შესვენების დროს
მოსავლის აღების დროს შირაქში
კალოს მზადება
,,კალოზე"
მოსავლის აღება შირაქში
ცაცო გონაშვილი - ავტომძღოლი
ტასიკო კიკოლაშვილი - სატრაქტორო ბრიგადის პურის მცხობელი
მოსავლის აღება
მოჭირნახულეები სეტყვის შემდეგ, სოფელ ხირსაში
სატრაქტორო ბრიგადის თანამშრომლები