კომკავშირის კრება
ფოტოზე გამოსახულია გოგონათა ჯგუფი: კვანტალიანი თალიკო, მღებროვი ელიკო, ქაჯაია ლია, შევარდნაძე დოდო, ტატანაშვილი მარო
ემანუელ მოშიაშვილი
უცნობ მამაკაცთა ჯგუფი
უცნობ ქალთა ჯგუფი.
კრიმონ გაგნიძე უცნობ ბავშვთან ერთად.