უცნობი ჯარისკაცი (მამუკა ...)
უცნობი ფოტო: თინა, ჟენია და პატარა იზოლდა