კოლექტივიზაცია რაჭა-ლეჩხუმში, მარცხნივ (ტყავის ქურთუკით) - ვლადიმერ ენუქიძე
ნინო ჯავახიშვილი
მეორე რიგში მარცხნიდან პირველი - პელაგია კონსტანტინოვა - ასათიანი, მეგობარ ქალებთან ერთად
ივანე კონსტანტინოვი მეუღლესთან (მარჯვნივ) ერთად
მარჯვნივ - ვლადიმერ ტარიელის ძე ენუქიძე