კრიმონ გაგნიძე.
უცნობი სამხედრო პირები.
უცნობ ქალთა ჯგუფი.
უცნობი ქალი და მამაკაცი სამხედრო ფორმით.
უცნობ მედიკოსთა ჯგუფი.
კრიმონ გაგნიძე (მარჯვნივ), ორ უცნობ მედიკოსთან ერთად.
სანიტარული მატარებელი. უცნობ მედიკოსთა ჯგუფი.
სანიტარული მატარებელი. პაციენტთა ვინაობა უცნობია.