თენგიზ კუპრაშვილი (მარცხნივ) ორ უცნობ სამხედრო პირთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარჯვნივ) ორ უცნობ სამხედრო პირთან ერთად.
უცნობი სამხედრო პირები.
უცნობი სამხედრო პირი უცნობ ქალებთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარჯვნიდან მეორე) უცნობ სამხედრო პირებთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი.
უცნობი ახალგაზრდა სამხედრო პირი.
უცნობი ახალგაზრდა მამაკაცები სამხედრო ფორმით.
უცნობი ახალგაზრდა მამაკაცი სამხედრო ფორმით.
უცნობი ახალგაზრდა მამაკაცი სამხედრო ფორმით.