უცნობი ფოტო.
უცნობი სამხედრო პირი.
კრიმონ გაგნიძე.
კრიმონ გაგნიძე.
კრიმონ გაგნიძე (მარჯვნივ) უცნობ სამხედროებთან ერთად.
კრიმონ გაგნიძე (მარცხნივ) უცნობ სამხედროსთან ერთად.
კრიმონ გაგნიძე (ზედა რიგში ცენტრში) უცნობ სამხედროებთან ერთად.
კრიმონ გაგნიძე.