ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
მარო ტატანაშვილი (ქვედა რიგში მარჯვნიდან მეორე) მეგობრებთან ერთად
მარჯვნიდან პირველი - მარო ტატანაშვილი უცნობ ქალთა ჯგუფთან ერთად
ცენტრში - მარო ტატანაშვილი ორ უცნობ ქალთან ერთად
უცნობი ფოტო
მარჯვნიდან პირველი, მარო ტატანაშვილი ორ უცნობ გოგონასთან ერთად
მარო ტატანაშვილი (ცენტრში) უცნობ ჯგუფთან ერთად
მარო ტატანაშვილი, უცნობ ჯგუფთან ერთად